Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

- okres kredytowania do 1 roku, 
- wygodna forma kredytowania pozwalająca na wykorzystanie kredytu w dowolnym czasie,
- prowizja od przyznanego kredytu od 1,2% od kwoty.


Kredyt konsumencki 

- wysokość kredytu od 500,00 pln do 80.000,00 pln,
- okres kredytowania do 15 lat,
- kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumencki,
- prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty.


Kredyt inwestycyjny

- okres kredytowania do 15 lat,
- prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji.

Kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego

- okres kredytowania do 8 lat,
- prowizja od przyznanego kredytu 1%,
- oprocentowanie kredytu inwestycyjnego – WIBOR + marża,
- oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi – WIBOR + marża.

Rachunki

Rachunek bieżący i pomocniczy

Przeznaczenie rachunku
Rachunek rozliczeniowy umożliwia:
- gromadzenie środków pieniężnych,
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
- zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
- uzyskanie i korzystanie z kredytu, 
Posiadacze rachunku
Osoby uprawnione do otwarcia rachunku rozliczeniowego:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej,
- osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek w tym przedsiębiorcy,

Lokaty

Lokaty oszczędnościowe

Bank oferuje lokaty oszczędnościowe: 
- 7 dniowe,
- 14 dniowe,
- 1 miesięczne,
- 3 miesięczne,
- 6 miesięczne,
- 12 miesięczne,
- 24 miesięczne.

Odsetki

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty

Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.