Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Skaryszewie dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających. 
Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko. 

Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.


Szanowni Państwo


Zarząd Banku Spółdzielczego w Skaryszewie zawiadamia, że zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku, w dniu 26-08-2020 /środa / o godz. 1100 - I termin, 1130 - II termin  w lokalu Folwark Bancer w miejscowości Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew odbędzie się zebranie przedstawicieli.


Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu, Sprawozdanie Finansowe roczne i Rachunek Wyników, opinia biegłego rewidenta oraz Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego

Zarząd
Banku Spółdzielczego 
w Skaryszewie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w Polsce wykryte zostały infekcje złośliwego oprogramowania (malware VMZeus - mutacja na bazie kodu źródłowego ZeuSa 2.0.8.9) odpowiedzialnego m.in. za kradzieże danych do kont poczty elektronicznej, kanałów elektronicznych i serwisów wewnętrznych oraz potencjalnie każdego innego systemu, do którego łączyły się osoby z zainfekowanych stacji. Zainfekowane mogą zostać stacje klientów banków. Malware VMZeus pozwalał na przejęcie pełnej władzy nad komputerami, włącznie z dostępem do zdalnego pulpitu ofiary. Zainfekowany komputer był podsłuchiwany i automatycznie wysyłał zebrane informacje na serwery znajdujące się poza granicami kraju.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie następujących czynności:

weryfikację, czy stosowane przez Państwa aplikacje chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem zawierają sygnaturę w/w szkodliwego oprogramowania i są systematycznie aktualizowane

weryfikację, czy zakres ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem obejmuje komputery osobiste i urządzenia mobilne (jeśli korzystają Państwo z takich urządzeń) w szczególności dotyczy to urządzeń, które mają dostęp do sieci Internet

przeskanowanie wykorzystywanych urządzeń aktualnym oprogramowaniem chroniącym przed szkodliwym oprogramowaniem

w przypadku wykrycia i usunięcia szkodliwego oprogramowania natychmiastową zmianę haseł do serwisów wewnętrznych i zewnętrznych  (np. poczty elektronicznej, kanałów elektronicznych) oraz potencjalnie każdego innego systemu, do którego łączyły się osoby korzystające z zainfekowanych urządzeń

poinformowania Zarządu Banku Spółdzielczego o wykrytych zagrożeniach

W przypadku jakichkolwiek pytań niezmiennie pozostaję do Państwa dyspozycji.

Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.