OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo


Zarząd Banku Spółdzielczego w Skaryszewie zawiadamia, że zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku, w dniu 31-05-2021 /poniedziałek / o godz. 1130 - I termin, 1700 - II termin  w lokalu Folwark Bancer w miejscowości Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew odbędzie się zebranie przedstawicieli.


Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu, Sprawozdanie Finansowe roczne i Rachunek Wyników, opinia biegłego rewidenta oraz Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego

Zarząd
Banku Spółdzielczego 
w Skaryszewie

Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.